Kemerahakemukset Metsäkeskukseen ajoissa, viimeistään lokakuun alkuun mennessä

Suunnitelmiin perustuville töille voi hakea lisäaikaa.

Kemerajärjestelmä päättyy tämän vuoden lopussa. Sen korvaa ensi vuonna käynnistyvä metka-järjestelmä.

Kemeratukea voi vielä hakea, mutta hakemukset on toimitettava Metsäkeskukseen viimeistään 1.10.2023 mennessä. Näin Metsäkeskus ehtii tekemään päätökset niistä vuoden loppuun mennessä.

Metsäkeskus voi pyytää hakemuksesta lisäselvityksiä. Ne on toimitettava joulukuun alkuun mennessä.

Suunnitelmiin perustuville kemerahankkeille – esimerkiksi terveyslannoituksille, suometsänhoitoon tai metsäteiden parannukseen – myönnettyä lisäaikaa on mahdollista pidentää.

Lisäaikaa voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella, jos töitä ei ole voinut tehdä ennalta arvaamattoman esteen vuoksi. Jos Metsäkeskus on hyväksynyt ensimmäisen lisäaikahakemuksen ennen 1.10.2023, voi lisäaikaan hakea jatkoa myös vuosina 2024–2026, vaikka kemeralaki ei enää ole voimassa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat