Kemeran käytössä pieni nousu – nuoren metsän hoitoa tuettiin viime vuonna 40 miljoonalla eurolla

Tuella hoidettiin nuorta metsää runsaat 155 000 hehtaaria.

Kemeratukea maksettiin viime vuonna yhteensä hieman yli 50 miljoonaa euroa. Se on runsaat 500 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019, Suomen metsäkeskuksen tilastoista selviää. Tukea oli varattu viime vuodelle 56 miljoonaa euroa, joten käyttämättä jäi vajaat 6 miljoonaa euroa.

Suurin osa tuesta – yhteensä 40 miljoonaa euroa – maksettiin nuoren metsän hoitoon. Sillä saatiin hoidettua runsaat 155 000 hehtaaria. Tukisumma kasvoi edellisvuodesta 4 miljoonalla eurolla.

Metsäteiden perusparannukseen ja kunnostukseen tukea meni 5 miljoonaa euroa, lähes 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Tuella perusparannettiin teitä lähes 700 kilometriä, uutta tietä syntyi vajaat 50 kilometriä. Terveyslannoitusta tuettiin 1,6 miljoonalla eurolla, jolla lannoitettiin runsaat 15 000 hehtaaria.

Ympäristötuki kasvoi edellisvuodesta. Tukea maksettiin 7,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Luonnonhoidon tuki nousi 100 000 eurolla 900 000 euroon.

Maakunnista eniten tukea käytti Pohjois-Pohjanmaa, runsaat 8 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten tukea maksettiin Lapissa, vajaat 5 miljoonaa euroa.

Kemeratuki jatkuu nykyisellään tänäkin vuonna. Järjestelmää ollaan uusimassa, mutta EU-säännösten viivästyttäminen on viivyttänyt työtä. Viime vuoden lopulla kemeralle vahvistettiin tarvittaessa jopa kolmen vuoden jatkoaika.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat