Kemerapäätöksiä automaattisesti jo keväällä

Automatisointi nopeuttaa maksatuksia ja tehostaa Metsäkeskuksen toimintaa.

Suomen metsäkeskus automatisoi kemerahakemusten ja toteutusilmoitusten käsittelyä. Automaattinen päätöksenteko on mahdollista taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen kemeratukipäätöksissä.

Päätökset voidaan tehdä automaattisesti, koska tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä olevat asiat voidaan tarkistaa tietojärjestelmistä.

”Jos kemera-asiakirjoista esimerkiksi puuttuu tarvittavia tietoja tai automaattivertailussa havaitaan tiedoissa ristiriitaisuuksia, siirtyy asia Metsäkeskuksen toimihenkilön käsiteltäväksi. Tällaisissa tapauksissa toimihenkilöt selvittävät tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset”, asiantuntija Janne Uitamo Metsäkeskuksesta kertoo.

Automatisoinnin mahdollistaa kemeralakiin tehty muutos, joka tulee voimaan ensi viikolla. Metsäkeskuksessa automaattinen päätöksenteko saadaan käyttöön kevään mittaan.

Hyviä kokemuksia

Metsäkeskus on kokeillut automaatiota jo muutaman vuoden ajan parin työlajin toteutusilmoitusten tarkistamisessa, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Viime vuonna automaattisesti käsiteltiin kolmannes taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksista, yhteensä runsaat 10 000 ilmoitusta.

Automatisointi on nopeuttanut tukien maksatusta, nopeimmillaan tuet on voitu maksaa jopa toteutusilmoituksen saapumista seuraavana päivänä. Lisäksi automaattinen käsittely lisää tuottavuutta ja vapauttaa Metsäkeskuksen toimihenkilöitä muihin tehtäviin, esimerkiksi asiakaspalveluun.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus