Kesäkuun hakkuut viime vuoden tasolla, koko alkuvuosi perässä

Tukkipuun hakkuut olivat kasvussa, mutta kuitupuun hakkuut laahasivat.

Kesäkuussa hakattiin puuta teollisuuden käyttöön 4,5 miljoonaa kuutiometriä, kertoo Luonnonvarakeskus. Hakkuumäärä oli yhtä suuri kuin vuotta aikaisemmin ja neljä prosenttia enemmän kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin.

Tukkipuuta hakattiin 2,2 ja kuitupuuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Kesäkuun tukkipuun hakkuumäärä oli 16 prosenttia enemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin ja kuitupuun hakkuumäärä oli kuusi prosenttia pienempi.

Yksityismetsistä korjattiin teollisuuspuuta 3,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja valtionmetsien hakkuumäärä oli miljoonaa kuutiometriä.

Energiapuuta korjattiin 555 000 kuutiometriä, josta 256 000 kuutiometriä oli karsittua rankaa ja kokopuuta.

Tammi-kesäkuussa teollisuuspuuta oli hakattu yhteensä 30,7 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli viisi prosenttia vuodentakaista ja kolme prosenttia edeltävän viisivuotisjakson hakkuiden keskiarvoa pienempi.

Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuuta oli hakattu seitsemän prosenttia enemmän ja kuitupuuta kymmenen prosenttia vähemmän.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat