Keski-Suomessa suojelukohteiden hakuun uusi ratkaisu

Metsänhoitoyhdistykset ryhtyvät välittämään tietoa Metso-ohjelmaan sopivista kohteista ely-keskukselle.

Metsänhoitoyhdistykset ryhtyvät avustamaan Metso-ohjelman kohteiden kartoituksessa Keski-Suomessa. Yhdistykset ovat sopineet Keski-Suomen ely-keskuksen kanssa yhteistyöstä, jonka mukaan yhdistykset välittävät maanomistajilta Metso-ohjelmaan sopivia kohteita. Yhteistyösopimus on voimassa ensi vuoden loppuun.

Toiveena on, että yhteistyö edistävää monimuotoisuuden säilymistä. Yhdistysten toimihenkilöillä on paikallistuntemusta, he ovat maanomistajien kanssa tekemisissä ja harjaantuneet metsien arvioitiin. Nämä kaikki edistävät sopivien kohteiden löytymistä, ely-keskuksesta arvioidaan.

”Ei meillä ely-keskuksessa riitä väki kiertämään kohteita, eikä potentiaalisten suojelualueiden kartoittaminen ja ehdottaminen maanomistajille ole metsänhoitoyhdistyksienkään päätehtävä, mutta muiden tehtäviensä ohella he voivat tätä työtä tehdä”, yksikön päällikkö Risto Kujala Keski-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

Suojelukorvaus verovapaata tuloa

Keski-Suomessa on suojeltu Metso-ohjelman avulla noin 6 000 hehtaaria metsämaata. Eniten on suojeltu kasvi- ja eläinlajiston monimuotoisuudelle merkittäviä runsaslahopuisia kangasmetsiä. Kohteiden liittäminen ohjelmaan on maanomistajille vapaaehtoista.

Pääasiassa kohteet myydään suojeluun. Korvaussumma riippuu puustosta, hehtaarihinnat vaihtelevat 1 000 eurosta 10 000 euroon. Laskennallisesti lopullinen korvaushinta jää keskimäärin 15–30 prosenttia puuston bruttoarvoa alemmaksi. Maksettava korvaus on maanomistajalle verovapaata tuloa.

Myynnin ohella myös määräaikainen tai pysyvä rauhoitus omistusoikeutta luovuttamatta on mahdollinen.

”Etenkin lajisuojelussa määräaikainen suojelu voi tulla kyseeseen. Ero kauppaan nähden on siinä, että maanomistajalla säilyy metsästysoikeus ja oikeus vuokrata metsästysoikeus eteenpäin sekä tulenteko-oikeus”, Kujala kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Artikkelit

Kuvat