Kirjanpainaja vauhdittaa Ruotsin päätehakkuita

Keski-Ruotsissa päätehakkuuilmoitukset selvässä kasvussa.

Keski-Ruotsin päätehakkuuilmoitusten hehtaarimäärä kasvoi elokuussa 31 prosentilla edellisvuoteen nähden, metsävirasto Skogsstyrelsenin ennakkotiedot osoittavat.

Maan muissa osissa hakkuuilmoitusten määrä sen sijaan hienoisesti laski.

Kirjanpainajien vikuuttaminen metsien korjuuta pidetään suurimpana tekijänä hakkuuilmoitusten nousun takana.

Elokuun päätehakkuuilmoitusten kokonaisala oli 28 126 hehtaaria, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2007. Koko tammi-elokuun hakkuuilmoitusten määrä on 174 212 hehtaaria, mikä on kuusi prosenttia viime vuotta enemmän.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat