Riihestä rahaa ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen

Metso-ohjelma sai lisärahoituksen. Hallitus haluaa pysäyttää monimuotoisuuden köyhtymisen 10 vuodessa.

Ilmastonmuutoksen torjunta, luonnonsuojelu ja monimuotoisuuden tukeminen saivat lisärahoitusta hallituksen eilisessä budjettiriihessä.

Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma Metso sai yhteensä 20 miljoonaa euroa lisää. Hallitus käynnisti myös elinympäristöjen parantamisen toimintaohjelman, jonka on määrä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2030 mennessä.

Hallitusohjelmaan kuuluvan maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimeenpanoon ohjataan rahoitusta yhteensä 19 miljoonaa euroa. Rahoituksella vahvistetaan hiilinieluja ja vähennetään maankäyttösektorin päästöjä.

Metsähallituksen korjausvelkaa puretaan ja luontomatkailun edellytyksiä vahvistetaan nostamalla Metsähallituksen Luontopalveluiden perusrahoitusta ja kunnostamalla retkeilyalueiden ja kansallispuistojen reitistöä. Retkeilyalueiden reitistöön hallitus osoittaa miljoona euroa.

Puurakentamista pyritään lisäämään käynnistysavustuksella, joihin tehdään 20 prosentin korotus silloin, kun kohde on puurakenteinen.

Hallitus varautuu väyläverkon kehittämisessä mahdollisiin biotalouden suurinvestointeihin. Myös yksityisteiden avustuksiin myönnettiin lisärahoitusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus