KKO:lta ratkaisu puukartellin vanhentumiseen

Antamastaan 12 ratkaisusta KKO katsoi yhdeksässä, että vaatimukset eivät olleet vanhentuneita niiden puukauppojen osalta, jotka oli tehty kilpailunrajoituslain vahingonkorvausta koskevan säännöksen voimaantulon jälkeen.

Korkein oikeus on antanut ratkaisunsa kahteentoista eri puukartelliasiaan. Tapauksissa oli kyse vahingonkorvaussaatavan vanhentumisesta.

Antamastaan 12 ratkaisusta KKO katsoi yhdeksässä, että vaatimukset eivät olleet vanhentuneita niiden puukauppojen osalta, jotka oli tehty kilpailunrajoituslain vahingonkorvausta koskevan säännöksen voimaantulon (1.10.1998) jälkeen. Nämä asiat palautetaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Kahdessa jutussa, joissa kanne oli pantu vireille myöhemmin kuin muissa jutuissa, KKO kumosi hovioikeuden päätöksen ja jätti asian pääasian osalta käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan, eli hylkäsi kanteet vanhentuneina. Lopputulos oli sama yhdessä jutussa, jossa oli ollut kysymys ainoastaan ennen kilpailunrajoituslain vahingonkorvaussäännöksen voimaantuloa tehtyihin kauppoihin perustuneista vaatimuksista.

KKO kuitenkin vapautti metsänomistajat velvollisuudesta korvata metsäyritysten oikeudenkäyntikulut. Syynä tähän oli se, että asian katsottiin olleen oikeudellisesti niin epäselvä, että metsänomistajilla oli ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa