Kolme neljästä turvesuosta päätyy kasvamaan puuta

Käytöstä poistettu turvesuo päätyy yleisemmin kasvamaan metsää. Tuhkalannoitusten avulla paksuturpeisetkin suot saadaan kasvamaan puuta, erityisesti hieskoivua.

Kolme neljästä käytöstä poistetusta turvesuosta päätyy metsän kasvualustaksi, kertoo Bioenergia ry. Entiset turpeennostoalat joko metsittyvät tai ne metsitetään. Viidesosa turvesoista siirretään turvekäytön jälkeen peltoviljelyyn ja 5 prosenttia muutetaan kosteikoiksi.

Hankalinta entisten turvesoiden metsittäminen on paksuturpeisilla alueilla. Bioenergia ry:n mukaan pitkävaikutteinen tuhkalannoitus on kuitenkin osoittautunut hyväksi avuksi puuston synnylle. Lannoituksen tuloksena vanhoille turvesoille saadaan kasvamaan hieskoivikkoja. Tukkimetsiä soiden hieskoivikoista ei tule puulajin ominaisuuksien ja kasvupaikan vuoksi, mutta kasvava puusto sitoo joka tapauksessa hiilidioksidia.

Turvetuotannosta on poistunut pääasiassa viimeisen 30 vuoden aikana noin 50 000 hehtaaria soita. Turvetuottajan ympäristölupavelvoitteet päättyvät, kun vanhalle turpeennostoalalla on syntynyt kasvillisuutta tai alue on otettu uuteen maankäyttöön.

Suomessa on Bioenergia ry:n mukaan noin 9,1 miljoonaa hehtaaria soita ja turvemaita, joista turvetuotannossa on ollut tai on edelleen 1,3 prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito