Tänä talvena ammuttiin 180 ilvestä

Itä-Suomessa ilveksen kaatoluvat käytettiin tarkasti, läntisessä Suomessa lupia jäi tai jätettiin käyttämättä.

Helmikuun loppuun päättyneellä metsästyskaudella kaadettiin yhteensä 180 ilvestä. Määrä on yli puolet vähemmän kuin edellistalvena, jolloin ilveksiä ammuttiin Suomen riistakeskuksen mukaan 388.

Syynä kaatojen vähenemiseen on ilveskannan pienentyminen, joka puolestaan pienensi myönnettyjen kaatolupien määrää. Ilvestä metsästetään poikkeusluvin.

Itäsuomalaiset metsästäjät käyttivät ilvesten kaatoon myönnetyt luvat tarkasti, kun taas läntisessä Suomessa lupia jäi tai jätettiin käyttämättä. Selkeästi eniten ilveksiä kaadettiin Etelä- ja Pohjois-Savossa, yli neljännes koko ilvessaaliista.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli ennen metsästyskautta noin 1 900 yli vuodenikäistä ilvestä. Ilves on runsaslukuisin suurpeto. Muita Suomen suurpetoja ovat karhu, susi ja ahma. Uusi arvio ilveskannasta saadaan keväällä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat