Kolopuita sähkölinjojen reunoille

MTK, Energiateollisuus ja SLC ovat laatineet yhdessä toimintamallin, jonka avulla lisätään metsien monimuotoisuudelle arvokasta kolo- ja lahopuuta sähkölinjojen reuna-alueiden ja vierimetsien hoidossa.

Sähkölinjojen reuna-alueilla ryhdytään edistämään monimuotoisuutta. MTK, Energiateollisuus ja SLC ovat laatineet yhdessä toimintamallin, jonka avulla lisätään metsien monimuotoisuudelle arvokasta kolo- ja lahopuuta sähkölinjojen reuna-alueiden ja vierimetsien hoidossa. Malli päivittää järjestöjen vuonna 2011 yhdessä hyväksymät sähköjohtojen vierimetsien hoitosuositukset.

”Monimuotoisuudesta huolehtiminen on edellytys metsien kestävälle ja kasvavalle käytölle. Tällä mallilla halusimme tuoda työkalupakkiin yhden uuden lisän. Yksittäisillä haavoilla, raidoilla ja koivuilla voi olla suuri merkitys hömötiaiselle. Metsätalouden kannattavuutta niiden pökkelöiminen ei vaaranna”, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola sanoo.

Maanomistaja päättää itse, haluaako hän hyödyntää mahdollisuuden monimuotoisuuden edistämiseen.

Mallin yksityiskohtia testataan pilottihankkeessa yhdessä verkkoyhtiöiden kanssa. Pilotoinnin perusteella tarkennetaan ohjeistusta muun muassa soveltuvien kohteiden, hakkuutapojen, puiden valintaperusteiden sekä kustannusten ja niiden jakautumisen osalta.

METSÄLEHTI

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat