Komissio tehnyt yllätystarkastuksia selluntuottajien tiloihin, yhtiöitä epäillään kilpailua rajoittavista toimista

Tarkastajat ovat käyneet ainakin UPM:n, Metsä Fibren ja Stora Enson konttoreilla.

Euroopan komissio epäilee joitakin eurooppalaisia selluntuottajia unionin kilpailusääntöjen rikkomisesta. Tähän liittyen komissio on tehnyt kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä selluntuottajien toimitiloissa useissa eri Euroopan maissa.

Komissio ei kertonut, mitä yhtiötä rikkomuksista epäillään. Metsäyhtiö UPM kertoi kuitenkin itse, että heidän toimitiloissaaan on käynnistetty tarkastus. Myös Metsäliitto Osuuskunta ilmoitti, että sen tytäryhtiö Metsä Fibreen on tehty tarkastus. Sen sijaan kartonkivalmistaja Metsä Boardiin ei. Stora Enson mukaan senkin tiloissa tarkastajat ovat käyneet.

UPM:llä ei tässä vaiheessa ole tietoa tarkastuksen lopputuloksesta. Yhtiö kertoo tukevansa komissiota tutkinnassa, eikä voi kommentoida käynnissä olevaa tutkintaa.

Tarkastuskäynnit ovat kilpailua rajoittavien toimien tutkinnassa ensimmäinen vaihe. Käynnit eivät tarkoita sitä, että selluntuottajat olisivat kilpailunrajoitukseen syyllistyneet, komissiosta korostetaan.

Huom, lisätty Metsä Fibreä ja Boardia koskevat maininnat 15.30 ja vahvistettu Stora Enson tarkastus 16.50.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa