Koneyrittäjät: ”Eikö määräävää ole se, mitkä yritykset ovat kärsineet eniten?”

Esitys polttoainetuesta unohti moottoripolttoöljyä käyttävät yritykset.

Koneyrittäjät ovat tyytymättömiä hallituksen eduskunnalle antamaan esitykseen polttoainetuesta. Tuella on tarkoitus kompensoida äkillistä polttoaineiden hintojen nousua, mutta esityksen osumatarkkuus on huono, sillä työkonepolttonesteet on unohdettu.

Järjestön mukaan työkoneissa käytetyn moottoripolttoöljyn hinta on noussut enemmän kuin dieselin. Eli kovimman hinnannousun kohteeksi joutuneita ollaan jättämässä tuen ulkopuolelle.

”Eikö määräävää olekaan se, mitkä yritykset ovat kärsineet eniten”, sanoo Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

Elinkeinoalan järjestöt – myös Koneyrittäjät – puuttuivat asiaan jo esityksen luonnosvaiheessa, mutta muutokset ovat jääneet eduskunnan tehtäväksi.

Työkonealoilla toimivat yritykset huolehtivat muun muassa metsäteollisuuden raaka-ainehuollosta sekä liikenneväylien ja tietoliikenneverkkojen kunnosta ja satamien logistiikkapalveluista. Nämä kaikki ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä toimintoja.

Järjestö harmittelee myös sitä, että urakointikuljetukset on jätetty tuen ulkopuolelle. Urakointikuljetukset ovat kuljetuksia, joissa yritys kuljettaa itse omaan työhönsä liittyviä ja työssä tarvittavia tavaroita tai tarvikkeita. Tämä kuljettaminen ei edellytä liikennelupaa.

Tyypillisiä väliinputoajia olisivat esityksen toteutuessa tältäkin osin työkone-, haketus-, turve- ja maarakennusyritykset. Näillä yritysryhmillä on raskasta kuorma-autokalustoa, joilla kuljetetaan työkoneita, haketta, turvetta tai maa-aineksia.

”Tuen minimimäärän tulisi toimia korvattavuuden rajana, ei se, onko toiminta vaatinut liikenneluvan vai ei. Polttoainetuen tulee olla syrjimätön ja eikä sen tule suosia alihankintana suoritettavia kuljetuksia, joihin liittyy korostunut riski harmaasta taloudesta”, Peltola toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat