Metsänhoitoyhdistys sopi yhteistyöstä ammattiopiston kanssa, tarkoitus lisätä metsänomistajien koulutusmahdollisuuksia

Ammattiopisto Livian ja Metsänhoitoyhdistys Lounametsän kumppanuussopimus pitää sisällään muun muassa työssäoppimisen mahdollisuuksia ja metsänomistajille suunnattua koulutusta.

Ammattiopisto Livia ja Metsänhoitoyhdistys Lounametsä yhteistyötään. Uuden kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää koulutuksen työelämäläheisyyttä, kasvattaa metsä- ja luonnonvara-alan opiskelijoiden osaamista ja lisätä metsänomistajien koulutusmahdollisuuksia sekä sitä kautta ymmärrystä metsäomaisuuden hoidosta.

Samalla pyritään vastaamaan lounaisen Suomen metsäalan yrittäjien työvoimatarpeisiin.

”Pyrimme luomaan opiskelijoille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyksiä työelämään ja polun lisäkoulutukseen. Mhy Lounametsä on toimialueensa johtava yksityismetsätalouden toimija, jonka kanssa on luonnollista viedä näitä asioita eteenpäin”, sanoo Ammattiopisto Livian rehtori Ilkka Harkkila.

Kumppanuus pitää sisällään muun muassa työssäoppimisen mahdollisuuksia ja metsänhoitoon liittyviä työkohteita, metsänomistajille suunnattua lisä- ja täydennyskoulutusta sekä tapahtumayhteistyötä.

Kumppanuudella edistetään myös metsien aktiivista ja monipuolista hoitoa ja niiden käyttöä kestävästi.

”Metsänomistajilla on tärkeä rooli metsäomaisuuden hoidossa. Yhteistyössä Livian kanssa pystymme tarjoamaan heille laadukasta ja monipuolista koulutusta. Haluamme kehittää myös asiantuntijoidemme luonnonhoito-osaamista”, kertoo Metsänhoitoyhdistys Lounametsän johtaja Hannu Justen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito