Korjuukustannukset kutistuivat viime vuonna, samoin kaukokuljetuksen kustannukset

Nimelliset kustannukset kuitenkin nousivat hieman, Metsätehon tilastoista selviää.

Puunkorjuun euromääräiset yksikkökustannukset kohosivat viime vuonna hieman, mutta reaalisesti kustannukset laskivat. Metsätehon tilastojen mukaan viime vuonna puunkorjuun yksikkökustannukset olivat keskimäärin 11,02 euroa kuutiometriltä. Se on runsaan prosentin enemmän kuin edellisvuonna, mutta reaalisesti laskua tuli neljä prosenttia.

Suuria muutoksia korjuun kuutiohinnoissa ei olekaan viimeisten 10 vuoden aikana nähty. Reaalihinta on pysytellyt tasaisesti 11 euron hujakoilla.

Korjuun yksikkökustannukset olivat korkeimmat ensiharvennuksella (17,5 euroa kuutiolta) ja pienimmät uudistushakkuulla (8,5 euroa kuutiolta). Ensiharvennuksen osuus koneellisen korjuun puumäärästä oli 7 prosenttia (−0,9 prosenttiyksikköä), muun harvennuksen 34 prosenttia (−0,9 prosenttiyksikköä) ja uudistushakkuun 59 prosenttia (+1,7 prosenttiyksikköä).

Valtaosa kulkee autoilla

Kaukokuljetuksen kustannukset ovat pysytelleet niin ikään tasaisesti yhdeksän euron hujakoilla kuutiometriltä viimeiset 10 vuotta. Viime vuonna yksikkökustannukset olivat 8,94 euroa kuutiolta. Se on pari prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, mutta reaalisesti laskua kertyi runsaat kuusi prosenttia.

Autokuljetus tehtaalle maksoi keskimäärin 7,93 euroa kuutiolta. Rautatiekuljetusketjussa (mukana autokuljetus asemalle) kustannukset olivat 11,62 euroa. Vesitiekuljetusketjussa (mukana autokuljetuksen uittoon tai alukselle) kustannus oli 12,92 euroa kuutiometriltä.

Valtaosa puusta – viime vuonna 75 prosenttia – vietiin tehtaille autoilla. Rautatiekuljetusketjun osuus oli 23 prosenttia ja vesitiekuljetusketjun kolme prosenttia.

Keskimääräinen kaukokuljetusmatka tehtaalle lyheni runsaat kolme prosenttia 161 kilometriin. Autokuljetuksen keskimääräinen kuljetusmatka oli 101 kilometriä, keskimääräinen rautatiekuljetusmatka oli 292 kilometriä ja vesikuljetusmatka 252 kilometriä.

Tiedot perustuvat Metsäteho Oy:n laatimiin tilastoihin puun korjuusta ja kaukokuljetuksesta. Tilasto sisältää Metsätehon osakkaiden korjaaman ja kuljettaman raakapuun ja kattaa puunkorjuun osalta 70 prosenttia ja kaukokuljetuksen osalta 79 prosenttia vuoden 2021 teollisuuspuun hakkuumäärästä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat