Korkein hallinto-oikeus hylkäsi metsästäjien valituksen Tervolan hirvilupamääristä

Suomen riistakeskus myönsi Tervolaan pyyntilupia 29 hirven metsästykseen vuonna 2015. Metsästäjät olisivat halunneet kaataa 55 hirveä.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt metsästäjien tekemän valituksen hirvenpyyntilupien määrästä Tervolassa. Lisäksi hylättiin vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Oikeusjuttu sai alkunsa siitä, kun Suomen riistakeskus oli myöntänyt Tervolan kuntaan syksyn 2015 metsästyskaudelle pyyntilupia 29 hirven metsästykseen. Kaadettavista hirvistä aikuisia sai olla enintään 22.

Tervolan yhteislupa -niminen ryhmä oli hakenut liki puolet enemmän pyyntilupia, yhteensä 55 hirven metsästykseen. Ryhmässä oli 6 osakasta, joista yksi oli Veitsiluodon Metsämiehet ry.

Riistakeskus oli perustellut päätöstään hirvikantojen tarkoituksenmukaisella hoidolla. Riistakeskus ei ollut ottanut pyyntilupaharkinnassa huomioon 40 hehtaaria, koska kyseisestä tilasta ei ollut olemassa voimassa olevaa vuokrasopimusta. Lisäksi hakemuksessa ilmoitetuista ampujista 8 henkilöä jätettiin huomioimatta, koska ampumakoe ei ollut voimassa ja osa ampujista oli ollut mukana toisten hakijoiden ampujalistoilla.

Ryhmä metsästäjiä vei asian käsiteltäväksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen vuonna 2017, jonka jälkeen Tervolan yhteislupa valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Metsästäjät halusivat selvyyden siihen, millä perusteilla hirviluvat jaetaan ja keiltä ne on evätty. Lisäksi vaadittiin muutoksenhakijoille yhtä lisälupaa.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aiempaa päätöstä, vaan hylkäsi valituksen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat