Koskisen liikevoitto kutistui, sahan ylösajo eteni odotettua hitaammin

Sahatavaran markkinat näyttävät hieman parantuneen, yhtiöstä arvioidaan.

Koskisen kannattavuus heikkeni alkuvuonna. Puunjalostusyhtiön liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 64 miljoonaan euroon, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla. Liikevoitto tippui kolmeen miljoonaan euroon, siinä laskua oli 70 prosenttia.

Kannattavuus heikkeni sekä yhtiön saha- että levyteollisuudessa. Uuden sahan ylösajo eteni ennakoitua hitaammin, jonkin maaliskuun lopulla oltiin päivätuotannossa jo lähellä tavoitetasoa, Koskiselta kerrotaan.

Sahatavaran markkinakehitys ja uusien kauppojen hintataso näyttävät hieman alkuvuotta paremmalta. Sahatavaran kysyntää lisää lähestyvä kesäsesonki, joka tulee todennäköisesti oleman normaalia maltillisempi. Markkinoilla on myös normaalia vähemmän tarjontaa.

Levyteollisuudessa kannattavuutta nakersivat etupäässä pienemmät volyymit ja kohonneet tuotantokustannukset. Rakentamisen heikko sykli osui etenkin lastulevyyn, vanerin markkinatilanne oli sen sijaan kohtalaisen positiivinen, tuotteiden kysyntä ja hinta säilyivät vakaina.

Lakon vaikutukset yhtiölle ensimmäisellä neljänneksellä eivät olleet suuria, muutamia tuotantopäiviä menetettiin. Lakkojen takia liikevaihtoa siirtyy kuitenkin toiselle neljännekselle.

Puun raaka-aine hinta on edelleen korkea, Koskiselta viestitetään.

Puukauppa Puukauppa