Koskisen painui miinukselle, tukin hinnat ”historiallisen epäedulliset”

Tulos heikentyi sekä puunjalostuskonsernin saha- että levyteollisuudessa.

Puunjalostuskonserni Koskisen kannattavuus on heikentynyt tänä vuonna. Vuoden kolmannen neljänneksen tulos painui miinukselle – liikevoitto oli miljoona euroa tappiolla, kun vuotta aiemmin voittoa kertyi vielä runsaat 8 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 56 miljoonaan euroon.

Konsernin toimitusjohtaja Jukka Pahtan mukaan kolmannen neljänneksen tuloksessa näkyvät suunnitellut huolto- ja tuotantoseisakit, jotka ajoittuivat heinäkuulle.

”Kumulatiivisesti olemme edelleen ohjeistuksemme mukaisessa vauhdissa: pidämme marraskuussa 2022 annetun ohjeistuksemme ennallaan, mitä voidaan pitää tässä toimintaympäristössä hyvänä suorituksena”, Pahta toteaa tiedotteessa.

Kannattavuus heikkeni niin konsernin saha- kuin levyteollisuudessa. Sahatavaran hinnat olivat kolmennella vuosineljänneksellä edelleen laskussa, mutta raaka-aine kustannus oli suhdanteeseen nähden ”historiallisen epäedullisella tasolla”, Koskiselta kerrotaan. Myyntiä on tehty aktiivisesti, eikä tuotantoa ole tarvinnut rajoittaa.

Levyteollisuudessa koivuvanerin markkinatilanne on pysynyt kohtalaisena. Lastulevyssä näkyy uudisrakentamisen vaikeudet, minkä takia Koskisellakin on sovittu mahdollisista tuotannon rajoituksista.

Konsernin mukaan havutukkien ostohinnat ovat tasaantuneet ja kääntyneet hienoiseen laskuun, mutta ovat edelleen korkealla tasolla sahatavaran markkinahintaan nähden. Koivuraaka-aineen hinta on puolestaan säilynyt samalla korkealla tasollaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa