Koskisen suunnittelee uutta sahalaitosta

Uusi tuotantolaitos kasvattaisi Koskisen vientituloja 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Vaneria, sahatavaraa ja lastulevyä valmistava sahakonserni Koskisen suunnittelee uutta sahalaitosta päätoimipaikkaansa Järvelään Päijät-Hämeessä. Yhtiön sahalaitos on tarkoitus siirtää Järvelän keskustaajamasta sahatavaran jälkikäsittelyn ja jalostuksen yhteyteen noin neljän kilometrin päähän nykyisestä paikasta.

Järjestely nostaa yhtiön sahauksen tuottavuutta uusien laiteratkaisujen ja digitalisaation kautta. Uuden laitoksen vuosikapasiteetti on 365 000 kuutiota, mutta vuosituotanto on Koskisen mukaan mahdollista nostaa jopa 500 000 kuution tasolle.

Uusi saha pystyy käsittelemään läpimitoiltaan entistä monipuolisempaa tukkivalikoimaa. Puolet Koskisen puunhankinnasta on kuusta, loput koivua ja mäntyä.

”Uutta kokonaisuutta voi hyvin kutsua mekaaniseksi biojalostamoksi – valmistamme puusta levytuotteita ja sahatavaraa, eli käytännössä hiilivarastoja, jotka sitovat hiiltä vuosikymmeniksi. Prosessissa syntyy myös muita biopohjaisia jakeita niin valmistavan teollisuuden raaka-aineeksi, kuin polttoaineeksi energialaitoksille”, kertoo Koskisen sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck.

Uusi saha käyntiin vuonna 2022

Toteutuakseen hanke vaatii vielä lisäselvityksiä Järvelän infraolosuhteiden parantamisesta, ympäristöluvan myöntämisessä sekä rahoituksen varmistamisessa. Investointipäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana, jolloin uusi saha käynnistyisi vuonna 2022.

”Suomessa sahat maksavat kaksi kolmasosaa metsänomistajien kantorahatuloista, työllistävät arvoketjuissaan 25 000 ihmistä ja toimivat kokonaan kotimaisin panoksin. Lisäksi sahatavara on Suomen tärkeimpiä vientituotteita”, kommentoi Koskisen toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Investoinnin arvo on toteutuessaan noin 35–40 miljoonaa euroa. Uusi tuotantolaitos kasvattaisi Koskisen vientituloja 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa