Metsätuholain takarajat lähestyvät, kuorellinen havupuutavara pois metsistä

Tuoreet, vahingoittuneet kuuset ja männyt sekä puutavarapinot tulee viimeistään nyt kuljettaa pois metsistä, etteivät hyönteistuhot leviä.

Onko metsässäsi tuoreita, myrskyn vahingoittamia havupuita tai tuoreita puukasoja? Nyt alkaa olla viimeinen hetki viedä nämä puut pois metsästä, muistuttaa Suomen metsäkeskus.

Tuoreen kuusi- ja mäntypuutavaran sekä vahingoittuneiden havupuiden poistolle on määritelty metsätuholaissa tarkat viimeiset päivämäärät, mutta metsänomistajien kannattaa ehdottomasti toimia jo ennen näitä keskikesän takarajoja. Lämpiminä kesinä kuusia kuivattavat kirjanpainajakuoriaiset poistuvat synnyinpuistaan jo ennen metsätuholain määräpäiviä.

Viime aikojen lämpimät säät ovat vauhdittaneet kirjanpainajien parveilua. Paikoin Etelä-Suomessa on jo ylittynyt epidemiaraja, jolloin riski varttuneiden kuusikoiden metsätuhoista kasvaa.

”Leuto talvi oli eduksi kirjanpainajille. Kirjanpainajat talvehtivat poikkeuksellisesti myös puissa kaarnan alla. Jopa toukat selvisivät paikoin hengissä kaarnan suojissa”, kertoo metsätuhojen asiantuntija Pekka Kuitunen Suomen metsäkeskuksesta.

Kuolleet puut jätettävä

Metsätuholain mukaan kuuset on kuljetettava pois metsästä 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja männyt 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Kuution suuruinen puu on jo suuri puu, joten rajojen ylittyminen vaatii useimmissa tapauksissa 20–30 järeää tuhopuurunkoa.

Tuoreen tuhopuun pois vienti on tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on metsien monimuotoisuuden säilyttäminen ja lahopuun määrän lisääminen talousmetsissä. Metsätuholain korjuuvaatimukset eivät koske lehtipuita.

Myös jo kuolleet ja kuorensa pudottaneet kuuset ja männyt tulee jättää metsään. Lahopuu ei levitä hyönteistuhoja. Sen sijaan esimerkiksi kirjanpainajan luonnolliset viholliset elävät kuolleissa ja kuorettomissa puunrungoissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat