Kulotusoppia tarjolla verkossa, sopii myös metsänomistajille

Hankkeen avulla pyritään myös säilyttämään kulotusosaamista.

Suomen metsäkeskuksen julkaisema Kulotuskoulu-verkko-oppimisympäristö tarjoaa tietoa kulotusten käytännön toteutuksesta. Palvelu on suunnattu lähinnä metsäammattilaisille, mutta se toimii hyvänä tietolähteenä myös metsänomistajille.

Hankkeen tarkoituksena on myös kerätä kulotustietoa yhteen paikkaan ja säilyttää osaamista. Kulotusmäärät ovat vähentyneet, mikä vähentää paitsi kulotuksen tuomia hyötyjä myös tietotaitoa.

”Tavoitteenamme on säilyttää kulotusosaamista Kaakkois-Suomessa ja verkko-oppimisympäristön toteuttaminen on yksi toimenpide tätä päämäärää kohti”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sara Lankinen-Timonen Metsäkeskuksesta.

Verkkomateriaali antaa perustiedot kulotusten vaikutuksista metsäluonnossa ja siitä, mitä kulotusten suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava. Koulutus koostuu kolmesta osasta ja osaamiskokeesta. Verkkokoulutuksen voi suorittaa itselleen parhaiten sopivana aikana.

”Verkko-oppimisympäristön avulla saa hyvät pohjatiedot kulotustoimintaan, mutta käytännön kulotuskokemuksen merkitys on kuitenkin suuri oman osaamisen kehittämisessä, sillä jokainen kulotus on erilainen”, muistuttaa Lankinen-Timonen.

Kulotuskouluun tutustuminen edellyttää rekisteröitymistä Metsäkeskuksen verkkokoulutuksiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito