Kurvinen: EU:n ennallistamisasetus ei saa puuttua Suomen metsäpolitiikkaan

Hallituksen mukaan asetuksen kustannuksia tulisi alentaa merkittävästi,

Euroopan komission kesäkuussa julkaisema asetusehdotus luonnon tilan parantamisen tavoitteista eli ns. ennallistamisasetus on saapunut eduskunnan käsiteltäväksi.

Hallituksen lausunnon mukaan Suomi kannattaa asetusehdotuksen tavoitteita ja velvoitteita – mutta varauksin. Kriittinen huomio kohdistuu varsinkin metsien monimuotoisuuden mittareihin

”Luonnon tilan heikkenemisen pysäyttäminen on kaikkien EU-maiden yhteinen tavoite. Kunnianhimon lisäksi on kuitenkin huolehdittava myös siitä, että tavoitteet ovat kaikissa jäsenvaltioissa myös toteuttamiskelpoisia”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.).

Jäsenmaiden tulisi ehdotuksen mukaan varmistaa, että monimuotoisuus lisääntyy kaikissa metsissä – talousmetsät mukaan lukien – ja seurata metsien monimuotoisuuden kehitystä kaikille jäsenmaille yhteisillä mittareilla.

”Me tiedämme Suomessa hyvin, miten metsien monimuotoisuutta kannattaa seurata. On oltava tarkka, ettei EU-tason tavoitteilla puututa kansalliseen metsäpolitiikkaan”, sanoo ministeri Kurvinen.

Komission asetusehdotus aiheuttaisi Suomelle mittavia kustannuksia. Hallitus katsookin, että ehdotuksen kustannuksia tulisi alentaa merkittävästi, jotta se ei aiheuta suhteetonta taakkaa jäsenvaltioiden valtiontalouksille.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut