Kuusikoiden myrskytuhot kannattaa korjata huolellisesti

Ministeriö muistuttaa myrskyn kaatamien puiden korjuuvelvoitteesta, mutta kehottaa myös huomioimaan monimuotoisuuden.

Maa- ja metsätalousministeriö muistuttaa metsänomistajia tuulenkaatojen korjuuvelvoitteesta. Nyt on syytä olla huolellinen etenkin kuusikoiden tuhopuiden korjuussa, sillä Kiira-myrskystä kärsineillä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa on viime vuosina koettu kirjanpainajan aiheuttamia tuhoja. Männiköt eivät sen sijaan ole nyt kiireellisiä kohteita.

Samalla ministeriö kehottaa huomioimaan monimuotoisuuden myrskytuhojen korjuussa.

”Metsänomistajien tulisi toisaalta hyönteistuhojen välttämiseksi huolehtia myrskyn kaatamat puut pois, ja toisaalta metsänluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi säästää niitä metsään. Tasapainottelu näiden kahden tavoitteen välillä on haasteellista”, toteaa erityisasiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Metso-ohjelmasta apua?

Metsätuholaki auttaa tasapainottelussa. Lain mukaan vahingoittuneita kuusia saa jättää korjaamatta 10 kuutiometriä ja mäntyjä 20 kuutiometriä jokaiselle hehtaarille. Natura-alueilla ja metsälain mukaisissa elinympäristöissä puita voi jättää enemmän, kunhan ilmoittaa siitä Suomen metsäkeskukseen.

Puiden poistovelvoite ei koske lehtipuita eikä ylivuotisia kuolleita havupuita, koska niistä ei leviä tuhohyönteisiä. Myös taimikoihin kaatuneet säästöpuut saavat jäädä paikoilleen.

Monimuotoisuuden turvaamisesta kiinnostuneille maanomistajille myrskytuhot voivat olla mahdollisuus, Timo Vesanto Suomen metsäkeskuksesta huomauttaa.

”Metsänomistajan kannattaa tuoda rohkeasti esiin oma tavoitteensa ammattilaiselle. Taloudellisimmaksi ratkaisuksi voi löytyä tuhokohteen suojeleminen Metso-ohjelman keinoilla tai yksittäisten tuulenkaatojen jättäminen metsään luonnon elinvoimaa turvaamaan”, Vesanto kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus