Kylvösiementen peittämisestä lupaavia tuloksia

Männynsiementen peittäminen vaikuttaa etenkin kuivana kesänä parantavan sirkkataimien syntymistä.

Metsäkylvökauhalla kylvetyt ja peitetyt männynsiemenet itivät tänä kesänä huomattavasti peittämättömiä paremmin. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Männynsiementen hallittu peittäminen maanmuokkauksen ja konekylvön yhteydessä vaikuttaa etenkin kuivana kesänä parantavan sirkkataimien syntymistä.

”Toukokuussa 2021 tehdyissä kylvöissä laikkuihin, joiden siemenet peitettiin, oli syyskuuhun mennessä syntynyt keskimäärin 5,5 sirkkataimea. Peittämättömissä vertailulaikuissa sirkkataimia oli 1,5 kappaletta”, kertoo tutkija Pekka Helenius Luonnonvarakeskuksesta.

Peitetyistä laikuista vain 3,3 prosenttia oli jäänyt taimettomiksi, kun peittämättömistä laikuista taimettomia oli yli kolmannes.

Kesäkuussa tehdyissä kylvöissä ero menetelmien välillä oli hieman pienempi. Peitetyissä laikuissa sirkkataimia oli keskimäärin 4,7 ja peittämättömissä 1,8. Kesäkuun kylvöissä jokaiseen laikkuun kylvettiin 26 siementä, kun toukokuussa määrä oli 15 siementä.

Lisätietoa peittämisen vaikutuksista kylvötaimikon syntyyn saadaan ensi syksyn inventoinneissa, jolloin voidaan arvioida muun muassa rousteen vaikutusta sirkkataimiin.

”Peittämättömissä vertailulaikuissa taimet olivat keskimäärin pienempiä kuin peittolaikuissa, joten roustetuhojakin voi olettaa tulevan enemmän”, Helenius arvioi.

Kaivinkoneen kauhaa, joka tekee laikun ja kylvää sekä peittää siemenet, kehittävät yhteistyössä Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus, UPM Metsä sekä seulakauhoja valmistava Ajutech Oy.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat