Kymmenen hanketta tutkimaan luonnon monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä

Tutkimushankkeissa kehitetään Suomen lajiston ja luontotyyppien systemaattisia pitkäaikaisseurantoja ja niissä käytettäviä menetelmiä.

Ympäristöministeriö vastaanotti 14.3.–10.5.2022 välillä 41 hankehakemusta, joista valittiin toteutettavaksi kymmenen monimuotoisuutta tutkivaa hanketta. Valinnassa painotettiin tulosten hyödynnettävyyttä luonnon monimuotoisuuden systemaattisten pitkäaikaisseurantojen kehittämisessä sekä tutkimuksen laatua.

Ympäristöministeriö varautuu rahoittamaan kymmentä hanketta yhteensä noin kolmella miljoonalla eurolla vuosina 2022–2024.

Lajeja ja luontotyyppejä koskeva tutkimus- ja seurantatieto luo perustan luonnon monimuotoisuuden muutosten havaitsemiselle, uhanalaisuusarvioinneille sekä monille luonnon monimuotoisuuden suojelutoimenpiteille. Systemaattiset pitkäaikaisseurannat ovat aiemmin kohdistuneet vain suppeaan osaan eliöryhmiä ja luontotyyppien pitkäaikaisseurannat puuttuvat lähes kokonaan.

BIOMON-tutkimusohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisten lajien ja luontotyyppien pitkäaikaisseurantoja ja seurannoissa käytettäviä menetelmiä luonnonsuojelun näkökulmasta. Lisäksi tutkimusohjelma pyrkii lisäämään monimuotoisuuden seurannan kattavuutta tuomalla uusia lajeja ja luontotyyppejä seurantojen piiriin sekä parantamalla seurantojen kustannustehokkuutta.

Luonto Luonto

Kuvat