Asetusluonnos metsähanhen metsästyksestä lausunnolle, karhujen metsästyskiintiö laski viime vuodesta

Esityksen mukaan Lapin perinteinen hanhenmetsästys sallittaisiin rajoitetusti.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille esityksen metsähanhen metsästyksen rajoituksista vuonna 2022­–2023. Asetus mahdollistaisi rajoitetun metsähanhien metsästyksen jatkamisen Lapin pesimäalueilla, jossa se on perinteinen metsästysmuoto.

Esityksen mukaan metsähanhen metsästys sallittaisiin Lapin maakunnassa 20.8. kello 12 alkaen, lukuun ottamatta valtatien E8 merenpuoleisia alueita Tornion, Keminmaan, Kemin ja Simon kunnissa. Metsästysaika päättyisi 27.8. Lapissa metsästystä rajoitettaisiin lisäksi yhden hanhen metsästäjäkohtaisella saaliskiintiöllä sekä ravintohoukuttimen käytön ja pelloilla metsästämisen kiellolla.

Metsähanhen metsästys sallittaisiin lisäksi 1.10.–30.11. välisenä aikana Etelä-Karjalan maakunnassa, Etelä-Savon maakuntaan kuuluvissa Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa, Kymenlaakson maakunnassa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Kiteen, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnissa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvissa Iitin ja Orimattilan kunnissa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa, jolloin metsästys kohdistuisi todennäköisesti pääasiassa moninkertaisesti runsaampaan, elinvoimaiseen tundrametsähanhen (Anserfabalisrossicus) kantaan. Muualla maassa metsähanhen metsästys kiellettäisiin vuoden määräajaksi.

Lausuntoja voi antaa 29.7.2022 saakka.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti asetuksella karhun metsästyskiintiön: 346 karhua metsästyskaudella 2022–2023. Kiintiö on 111 karhua pienempi kuin edellisellä kaudella. Suomen riistakeskus päättää poikkeuslupien tarkemmasta kohdentamisesta.

Viimeisen neljän vuoden aikana on myönnetty aiempaa enemmän karhunkaatolupia. Tavoitteena on ollut katkaista vuonna 2014 alkanut kannan kasvu. Tämä tavoite on nyt saavutettu, ja jatkossa kannan säätelyn painopiste on karhukannan koon vakiinnuttamisessa.

Karhuja arvioidaan olevan 2 250–2 400 yksilöä ennen elokuussa 2022 alkavaa metsästyskautta. Arvio on noin 16% pienempi kuin edellinen arvio (2670–2800). Luvut eivät ole absoluuttinen tieto karhujen määrästä vaan arvio karhukannasta.

Metsähanhen kanta puolestaan on viimeisimmän arvion mukaan noin 66 000 lintua. Tavoitteena on antaa kannan kasvaa kohti noin 70 000 linnun tasoa. Metsähanhen Suomessa pesivän alalajin taigametsähanhen (Anserfabalisfabalis) metsästysverotusta säädellään Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksessa (AEWA-sopimus) kansainvälisen hoitosuunnitelman puitteissa. Metsästysverotuksen tasosta sovitaan muuttoreitin valtioiden kesken vuosittain juhannusviikolla pidettävässä kokouksessa.

Harrastukset Harrastukset