Kysely: Aktiivisen metsien hoidon uskotaan lisäävän ilmastohyötyjä

MTK:n kyselyn mukaan luottamus hoidon ilmastohyötyihin on kasvanut.

Metsien eri käyttömuodot – puuntuotanto, suojelu, virkistyskäyttö ja hiilensidonta – ovat sovitettavissa yhteen niin, että eri tavoitteita voidaan saavuttaa samanaikaisesti, arvioi valtaosa (72 prosenttia) MTK:n Ympäristöluotain-kyselyyn vastanneista. Se hieman enemmän kuin kaksi vuotta sitten vastaavassa kyselyssä. Eri mieltä väitteestä oli 5 prosenttia vastaajista.

Vastaajista yli puolet (55 prosenttia) katsoi, että maa- ja metsätaloutta voidaan tehostaa ilman, että ympäristö kärsii. Tämäkin on hieman enemmän kuin edellisessä kyselyssä. Eri mieltä väitteestä oli 13 prosenttia vastaajista.

Niin ikään 55 prosenttia vastaajista kertoi olevansa kiinnostunut maa- ja metsätalouden vaikutuksista ympäristöön.

Valtaosa (73 prosenttia) vastaajista oli sitä mieltä, että metsien aktiivinen hoito ja käyttö lisäävät metsien ilmastohyötyjä. Tässäkin on nousua edelliseen kyselyyn.

Vain runsas kolmannes oli sitä mieltä, että maa- ja metsätalousyrittäjän on oltava valmis tekemään ympäristön kannalta suotuisa päätös, vaikka siitä aiheutuisi hänelle merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Tämä on hieman vähemmän kuin edellisessä kyselyssä.

Kyselyyn vastasi 1056 suomalaista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito