Kysely: Puolet valmiita rajoittamaan hakkuita valtion mailla

Eniten suojeluintoa löytyy vihreiden, vasemmistoliiton ja SDP:n kannattajien keskuudesta, Greenpeacen kyselystä selviää.

Puolet suomalaisista (52 prosenttia) on valmiita rajoittamaan hakkuita valtion metsissä, ympäristöjärjestö Greenpeacen teettämästä kyselystä selviää. Reilu neljännes vastaajista ei taas pitänyt hakkuiden rajoittamista tarpeellisena.

Kyselyssä oli yksi kysymys: Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? Metsien hakkuita on rajoitettava valtion mailla luontokadon pysäyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Suhtautuminen rajoituksiin riippui paljolti puoluekannasta. Myönteisimmin rajoituksiin suhtautuivat vihreiden kannattajat. Heistä 94 prosenttia oli väitteen kanssa täysin samaa tai melko samaa mieltä. Vasemmistoliiton kannattajiesta 88 prosenttia oli samaa tai melko samaa mieltä ja SDP:n 74 prosenttia.

Kokoomuksessa puntit olivat lähes tasan: rajoitusten kannalla oli 41 prosenttia ja niitä vastusti 36 prosenttia. Keskustan kannattajista täysin tai melko samaa mieltä rajoituksista oli 38 prosenttia, ja täysin tai melko eri mieltä 48 prosenttia. Perussuomalaisten kannattajista rajoituksia kannatti vain 17 prosenttia ja vastusti 49 prosenttia.

Myös sukupuolella oli väliä. Naisista 64 prosenttia suhtautui hakkuiden rajoituksiin myönteisesti, miehistä vain 39 prosenttia.

Taloustutkimuksen tekemään tutkimukseen vastasi yhteensä 1004 henkilöä tammikuun lopulla ja helmikuun alussa. Kyselyn virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttia.

Kommentit (2)

  1. Panu

    Greenpeaceltä ei voine odottaakaan kysymystä ilman johdattelua. Vastaukset eivät kerro juuri mitään, koska kysymyksessä ei puhuta rajoitusten suuruudesta mitään.

    Joka tapauksessa jokaiselle puolueelle lienee selvää, että valtion budjetti on nyt ja tulevaisuudessa noin 10mrd/vuosi alijäämäinen ja tällaiset rajoitukset eivät hirveästi auta asiaa.

  2. 100 miljoonan tuloutus valtiolle metsiensä hakkuista ei paljon 10 miljardin alijäämää pelasta.

Luonto Luonto

Kuvat