Metsätilastollinen vuosikirja: Vuonna 2021 yksityismetsätalouden tulos nousi liki kolmanneksella

Vuosikirjaan on koottu keskeiset metsää koskevat tilastot, tuoreimmat ovat vuodelta 2021.

Luonnonvarakeskus (Luke) on jälleen koonnut yhteen metsää, metsätaloutta, metsäteollisuutta ja monimuotoisuutta koskevat keskeiset tilastotiedot. Juuri julkaistu Metsätilastollinen vuosikirja 2022 käsittelee nimestään huolimatta tuoreimmillaankin vain vuoden 2021 tietoja.

Esimerkiksi puukaupassa näkyi tuolloin koronapandemian vähittäinen väistyminen ja elvytys, jotka kasvattivat metsäteollisuuden tuotantoa. Kevään ja kesän aikana erityisesti havutukkien kysyntä kasvoi, kun sahatavaran vientihinnat nousivat nopeasti. Ostetun tukkipuun määrä nousi lähes edellisen huippuvuoden 2018 lukemiin ja poikkeuksellisesti suuremmaksi kuin kuitupuulla. Myös kuitupuun kysyntä oli hyvä kartonkituotteiden ja sellun vientihintojen noustessa, kirjassa todetaan.

Yksityismetsien pystykaupoissa havutukkien keskihinnat nousivat vuoden 2021 alkupuoliskolla, kunnes kääntyivät kesällä laskuun. Mäntytukista maksettiin vuoden aikana keskimäärin 62,0 euroa ja kuusitukista 66,1 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun keskihinta oli 18,4 euroa, kuusikuitupuun 20,7 euroa ja koivukuitupuun 17,7 euroa.

Hakkuukertymä nousi 76 miljoonaan kuutioon, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Teollisuuden käyttöön puuta korjattiin liki 66 miljoonaa kuutiota. Viime vuonna kertymä jäi Luken ennakkotiedon mukaan 75 miljoonaan kuutioon.

Hakkuiden lisäys näkyi metsätalouden kannattavuudessa. Yksityismetsätalouden liiketulos nousi 155 euroon hehtaarilta, se on reaalisesti lähes kolmanneksen parempi kuin edellisvuonna.

Vuosikirjaa on tehty jo seitsemällä eri vuosikymmenellä, 60-luvun lopusta lähtien. Kirjan sisältöä on kehitetty jatkuvasti vastaamaan kasvaviin ajankohtaisiin tietotarpeisiin. Päätoimittajana oli Luken yliaktuaari Eeva Vaahtera.

Kirjan pdf-versio on ilmainen ja ladattavissa verkosta. Maksullisen paperisen version voi tilata Luken verkkokirjakaupasta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat