Kysely: Enemmistö lisäisi edelleen puun energiakäyttöä

Lisäämistä toivovien määrä on viime vuosina laskenut, Energiateollisuuden kyselystä selviää.

Puun ja muun bioenergian käyttöä energiantuotannossa pitäisi lisätä, Energiateollisuuden tuore kysely kertoo. Kyselyssä 52 prosenttia vastaajista toivoi käytön lisäämistä, 28 prosenttia piti nykyistä käyttöä sopivana ja 12 prosenttia toivoi käytön vähentyvän.

Viime vuosina puuenergian käytön lisäämistä toivovien määrä on laskenut, mutta sopivana pitävien ja vähentämistä toivovien määrä noussut. Korkeimmillaan lisäämistä toivoi runsaat 80 prosenttia 2000-luvun alkuvuosina.

Turpeen käytön vähentämistä toivoi 58 prosenttia vastaajista, lisäämistä 13 prosenttia. Turpeen vastustus on lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla, vuosituhannen alussa käytön vähentämistä toivoi vain noin viidennes vastaajista.

Vastaajat toivoivat ennen muuta aurinko- ja tuulienergian lisäämistä.

Iro Researchin tekemä selvitys on osa Suomalaisten energia-asenteet -seurantatutkimusta, jota on tehty jo kohta neljäkymmentä vuotta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut