Laanialla hyvä lähtö ikävästä syystä

Ensimmäinen ehjä toimintavuosi toi kohtuutuloksen.

Metsäenergiayhtiö Laania teki viime vuonna 153,4 miljoonan euron liikevaihdon ja 9,3 miljoonan euron liiketuloksen. Alimman rivin nettotulosta kertyi 6,6 miljoonaa.

Laania on syntynyt L&T Biowatin ja Neovan energiapuutoimintojen yhdistämisestä vuoden 2022 heinäkuun alussa, joten viime vuosi ei ole vertailukelpoinen aloitusvuoteen nähden.

”Tulos oli kohtuuhyvä”, toimitusjohtaja Tomi Vartiamäki sanoo.

Laania sai hyvän lähdön ikävästä syystä, sillä Venäjän hyökkäyssodasta seurannut energiakriisi vaikutti lämmityskauteen 2022-2023 ja nosti energialaitoksille toimitetun polttoaineen hintoja.

Energiapuun kantohinnat seurasivat perässä ja ne ovat pysyneet korkealla tasolla, vaikkakin nousutrendi on tasaantunut.

Kuluvan vuoden Vartiamäki näkee viime vuoden kaltaisena. Liikevaihdossa ollaan jopa hivenen edellä, paljolti kysyntää ylläpitäneen kylmän talven ja pitkään jatkuneiden talvisten korjuukelien ansiosta.

”Ostotoiminta jatkuu täydellä tohinalla. Etenkin kesäkohteet ovat haluttuja.”

Vartiamäki: metkaa tulisi säätää

Vartiamäki ei ole kovin tyytyväinen metkan nuoren metsän hoidon tukitasoon eikä etenkään jäävän puuston keskipituuden maksimiin, joka on havupuilla 12 ja lehtipuilla 15 metriä.

”Pituusvaatimukset ovat tiukat ja kannattavaan konekorjuuseen soveltuvat vain lähellä pituusrajan yläpäätä olevat kohteet, minkä vuoksi kohteiden potentiaali jää pieneksi.”

Vartiamäen mukaan politiikkaohjauksella tulisi selvemmin selkeyttää, että nuoret, hoitamattomat tureikot ohjautuvat energiakäyttöön. Samalla energiakäytön kilpailu järeämmistä ainespuuleimikoista vähenisi.

Pitemmällä katsannolla Vartiamäki näkee puuperäisten polttoaineiden kysynnän pienenevän, ei-polttavan energiatuotannon investointien myötä.

Puukauppa Puukauppa