Lahden sinfoniaorkesteri istuttaa 6 000 tainta

Orkesteri pyrkii asteittain korvaamaan hiilijalanjälkensä.

Sinfonia Lahti istuttaa yhteistyössä Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa 6 000 kuusen tainta Hollolaan. Orkesterille on varattu Hollolasta 3,3 hehtaarin metsäalue.

Jokaisen metsästä päätehakkuussa kaadetun puun tilalle istutetaan 4–6 puolitoistavuotiasta tainta. Hiilinieluna nyt istutettavat taimet alkavat toimia 10–15 vuoden kuluttua.

”Taimien istutus on varsinainen ekoteko, sillä kasvava metsä on tehokas hiilen sitoja. Samalla tehdään pohjatyö tulevalle tukkimetsälle, josta 60 vuoden kuluttua saadaan raaka-ainetta sahoille. Puujalosteissa, kuten rakennuksissa tai huonekaluissa, hiili on sitoutuneena sen jälkeen vuosikymmeniä”, kertoo Metsänhoitoyhdistyksen projektipäällikkö Mari Sarvaala.

Sinfonia Lahti käynnisti vuonna 2015 hankkeen, jonka tavoitteena on osallistua ilmastonmuutoksen hidastamiseen muuttamalla orkesterin toiminta asteittain hiilineutraaliksi. Yleisön matkustaminen aiheuttaa noin 60 prosenttia Sinfonia Lahden hiilijalanjäljestä.

”Metsänistutus on konkreettinen keino kompensoida liikenteestä syntyviä päästöjä. Samalla se on myös oiva tapa orkesterille edistää yhdessä yhteisesti sovittua ilmastotavoitetta ja toivottavasti samalla toimia innostavana esimerkkinä myös muille”, sanoo Sinfonia Lahden intendentti Teemu Kirjonen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto