Liito-oravahakkuut käyntiin Taivalkoskella – Life-hankkeessa haetaan keinoja oravien turvaamiseen

Metsähallituksen hakkuissa metsää käsitellään harvennuksilla ja pienillä avohakkuilla.

Metsähallitus aloittaa ensi viikolla Taivalkosken Kivilammella hakkuut, joissa haetaan konsteja liito-oravan elinmahdollisuuksien turvaamiseen. Hakkuut ovat osa Liito-orava-Life-hanketta.

Kohdealue on kooltaan 63 hehtaaria. Siitä käsitellään hakkuin vajaat 14 hehtaaria. Luvassa on harvennusta, pienaukkoja ja pieniä, alle hehtaarin avohakkuita. Harvennusvoimakkuutta vaihtelemalla luodaan taimettumismahdollisuuksia ja kehitetään erirakenteisuutta.

Alueelle istutetaan havupuita, mutta tavoitteena on myös koivun ja haavan lisääntyminen. Lehtipuut jätetään pääsääntöisesti korjuun ulkopuolelle.

Liito-oravalle tärkeiden haapojen tulevaisuutta turvataan avaamalla taimille kasvutilaa. Nuoret haavat suojataan aidalla hirviltä.

Alueelle on rajattu kartoituksen perusteella kaksi liito-oravan lisääntymisaluetta, yhteensä 10 hehtaaria. Sieltä on myös pysyvä yhteys Syötteen kansallispuistossa sijaitseville liito-oravan elinalueille. Liito-oravan kulkuyhteydet hankealueella ja läheisissä talousmetsissä on merkitty Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään. Näin ne voidaan huomioida jatkossa alueen käsittelyä suunniteltaessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut