Lisäbudjetissa suojeltiin valtion metsiä, 30 000 hehtaaria pysyvään suojeluun Pohjois-Suomesta

Siirrettävät alueet ovat olleet rajoitetussa käytössä tai metsätalouskäytön ulkopuolella.

Hallituksen vuoden ensimmäisessä lisäbudjetissa esitetään, että Metsähallitus siirtää pysyvään suojeluun 50 metsäistä kohdetta. Valtion mailla sijaitsevat kohteet ovat luontoarvoiltaan arvokkaita ja tällä hetkellä rajoitetussa käytössä tai metsätalouskäytön ulkopuolelta.

Kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 30 000 hehtaaria ja niiden tämänhetkinen markkina-arvo on alustavien arvioiden mukaan noin 100 miljoonaa euroa.

Suojeltavia kohteet painottuvat vahvasti Pohjois-Suomeen. Valtaosa suojelualasta on Lapissa, lähes 20 000 hehtaaria, ja Pohjanmaa-Kainuun alueella vajaat 10 000 hehtaaria. Etelä-Suomesta suojeltavaa löytyi noin 500 hehtaaria.

Kyseessä on tasesiirto, jossa Metsähallituksen peruspääomasta siirretään noin 30 000 hehtaaria liiketoiminnan käytössä olevia maa-alueita suojelualueiksi julkisten hallintotehtävien taseeseen. Maa- ja metsätalousministeriö toimeenpanee siirron eduskunnan valtuutuksen perusteella. Alueet siirretään suojeluun viipymättä eduskunnan päätöksen jälkeen, jahka alueiden tarkka tasearvo on määritetty.

Greenpeace haluaa vielä lisää

Suojeltaviin kohteisiin kuuluu monta metsää, joiden pysyvää suojelua ympäristöjärjestöt ovat ajaneet: esimerkiksi Oulujärven saarten metsät, Kuusamon Kivijärven luonnonmetsä, Sallan Tuntsan luonnonmetsät ja Sodankylän Raitiojänkän luonnonmetsä sekä vanhoja metsiä Suomussalmen Riuskanselkosen alueella.

Ympäristöjärjestö Greenpeace kiittelikin päätöstä.

“Tämä on rohkaiseva askel ja osoittaa, että päätöksiä valtion maiden suojelusta voidaan tehdä”, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen tiedotteessa.

Hän muistutti samalla, että paljon arvokasta on valtion mailla yhä suojelematta.

”Seuraavan hallituksen on tehtävä päätös kaikkien valtion luonnonmetsien suojelusta. Kaiken kaikkiaan valtionmailta on saatava lisäsuojeluun biodiversiteettistrategian luonnoksesssa esitetty 500 000 metsähehtaaria, jotta saavutamme kymmenen prosentin suojelutavoitteen”, Liimatainen sanoo.

Hiljattain myös naapuurimaassa päätetttin rajoittaa hakkuuita pohjoisessa. Ruotsin valtion maita hallinnoiva Sveaskog kertoi tammikuussa väehntävänsä hakkuita Norrbottenissa 45 prosenttia.

Lisää aiheesta: Sveaskog vähentää hakkuumääriä 45 prosenttia

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat