Luke hakee markkinoijaa juurikäävän torjuntaan kehittämälleen menetelmälle

Luken ratkaisu torjuu leviämään päässyttä juurikääpää virusten avulla ja estää taudin leviämisen uuteen puusukupolveen.

Luonnonvarakeskus (Luke) hakee kaupallistajaa menetelmälleen, jolla virusten avulla torjutaan juurikääpää.

Biologisessa virustorjuntamenetelmässä juurikääpiin tartutetaan kaksi taudinaiheuttajan kasvua vähentävää sienivirusta. Nämä käävät istutetaan kantoihin, joissa ilmenee juurikäävän aiheuttaman tyvilahon oireita.

Virukset tarttuvat rihmastoon ja heikentävät niiden kykyä aiheuttaa tauti. Torjunta voidaan tehdä sekä harvennuksen että päätehakkuun aikana.

Luken ratkaisu pysäyttää alkuun päässeiden juurikääpäpesäkkeiden laajenemisen ja estää taudin leviämisen uuteen puusukupolveen. Näin metsänomistaja voi jatkaa samojen puulajien kasvattamista.

Menetelmälle on saatu suomalainen patentti viime vuonna. Parhaillaan on haussa kansainvälinen patentti.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito