Hirvilupia myönnettiin viime vuotta vähemmän

Lupamäärää kasvatettiin Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Valkohäntäpeuran kannan pienentäminen jatkuu.

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 36 630 hirven, 74 200 valkohäntäpeuran, 581 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Hirven pyyntilupamäärää on vähennetty monin paikoin hirvikannan pienentymisen vuoksi. Viime vuodesta hirven pyyntilupamäärä väheni koko maassa noin 12 prosenttia. Suhteellisesti eniten lupamäärä väheni Lapissa, Kainuussa ja Pohjanmaalla.

Lupamäärä kasvoi Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.

Hirven pyyntilupien määrä on vähentynyt koko maassa vuodesta 2017 lähtien, ja tulevan syksyn pyyntilupamäärä on noin kolmanneksen pienempi kuin viisi vuotta sitten.

Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi 42 469 hirveä ja pyyntiluvista käytettiin noin 79 prosenttia. Luonnonvarakeskuksen tuottaman arvion mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin kuusi prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 80 800 hirveä.

Hirvikantaa on pienennetty metsästyksellä viime vuosina ja kanta oli viime kauden jälkeen noin neljänneksen pienempi kuin viisi vuotta sitten. Hirvikanta on puolittunut 20 vuoden aikana.

Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 70 000–86 000 yksilön talvikantaan.

Peurajahti jatkuu kiivaana

Tulevan syksyn tavoitteena on pienentää edelleen valkohäntäpeurakantaa sen tiheimmillä esiintymisalueilla.

Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän kanta-arvion mukaan Suomen valkohäntäpeurakanta supistui viime kauden metsästyksen seurauksena noin 9,5 prosenttia, ja kannan arvioidaan olevan noin 109 000 yksilöä.

Valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä on samaa luokkaa kuin edellisvuonna. Se mahdollistaa tarvittaessa selvästi viime kautta suuremman saaliin, jos luvista käytetään suurempi osa kuin edellisenä vuonna. Viime metsästyskaudella luvista käytettiin noin 70 prosenttia ja saaliiksi saatiin noin 74 000 valkohäntäpeuraa.

Peurakanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille.

Hirvieläinten metsästyskausi alkaa syyskuun alussa

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat