Luke: Kantohintoihin luvassa korotuksia, reaalihintoihin ei

Hakkuumäärän ennakoidaan laskevan viimevuotisesta neljä prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä on jatkunut vahvana tänä vuonna, Luonnonvarakeskuksen (Luke) suhdannekatsauksessa todetaan. Puukauppaa on kevään mittaan käyty kuitenkin viimevuotista varovaisemmin, ja hakkuiden ennakoidaan jäävän tänä vuonna 63 miljoonaan kuutioon. Se olisi 4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Lasku painottuu tukkipuuhun, jonka korjuumäärän odotetaan jäävän 9 prosenttia viimevuotisesta. Kuitupuun hakkuut pysyvät viimevuotisella tasolla.

Vaikka tukkipuun hakkuiden ennakoidaan vähenevän, hintoihin povataan nousua. Mäntytukin vuoden keskikantohinnaksi ennakoidaan 66,8 euroa ja kuusitukin 69,2 euroa kuutiolta, mikä tarkoittaa molemmilla 8 prosentin nousua viime vuodesta. Koivutukilla nousu jää 3 prosenttiin, jolloin keskikantohinta noussee 46,3 euroon kuutiolta.

Kuitupuiden hakkuut pysyvät viime vuoden tasolla eli noin 37 miljoonassa kuutiossa. Kotimaisen kuitupuun kysyntä kasvaa, minkä vuoksi harvennusten osuus lisääntyy. Lisäksi bioenergian kysynnän kasvu ohjaa sahahaketta ja kuitupuuta energiantuotantoon.

Kuitupuiden kantohintojen ennustetaan kuluvana vuonna nousevan 4–7 prosenttia. Mäntykuitupuun koko vuoden keskikantohinta nousee 7 prosenttia 19,6 euroon, koivukuitupuun samoin 7 prosenttia 18,9 euroon. Mekaanisiin massoihin sekä havuselluun käytettävän kuusikuitupuun kantohinta kohoaa 4 prosenttia 21,5 euroon.

Koska inflaatio kiihtyy, osalla puutavaralajeista reaalihinnat pysyvät lähes ennallaan korotuksista huolimatta.

Energiapuulla kovat hintapaineet

Raakapuun tuonti kutistuu tänä vuonna 60 prosentilla 4,5 miljoonaan kuutioon. Venäjän tuontipuun poistuminen lisää kuitenkin kotimaisen FSC-sertifioidun puun kysyntää, Luke arvioi.

Myös energiapuun tuonti vähenee. Baltian tuonti ei riitä kompensoimaan Venäjältä tuotua energiapuuta, joten korvaava puu on haettava kotimaasta.

Metsähakkeen keskimääräinen laitoshinta nousi viime vuonna 5 prosenttia edellisvuodesta. Tänä vuonna sen ennakoidaan nousevan jopa 20–30 prosenttia. Ennustaminen on kuitenkin epävarmaa ja hinnoissa on paljon alueellista vaihtelua, Luke muistuttaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat