Luke: Raakapuumarkkinoiden huippusuhdanne tasaantuu vuoden loppua kohden

Tukkien keskikantohintoihin ennakoidaan tälle vuodelle reipasta korotusta.

Puukauppaa on käyty alkuvuonna vilkkaasti. Tammi-huhtikuussa kauppaa tehtiin viidenneksen enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, eikä tahti näytä Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen suhdannetiedotteen mukaan hiipuvan. Kesäkuun kaupasta odotetaankin niin vilkasta kuin vain puukauppaosapuolet pystyvät käytännössä toteuttamaan, Luke arvioi.

Vilkkaan kaupan taustalla on ennen muuta sahatavaran, puutuotteiden ja sitä myötä myös tukkipuun hyvä kysyntä. Raakapuumarkkinoiden huippusuhdanteen odotetaan kuitenkin tasaantuvan kuluvan vuoden loppua kohden.

Tukkien kantohinnat nousevat

Tukkien hyvä kysyntä näkyy hintatasossa. Luken ennustaa mäntytukin keskikantohinnan nousevan tänä vuonna 62,9 euroon kuutiolta, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kuusitukin keskihinnan ennakoidaan kohoavan 65,9 euroon, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Koivutukilla nousu sen sijaan jäänee 4 prosenttiin.

”Havutukkien kantohinnat nousevat vähintään 12−14 prosenttia ja tukin hakkuut kasvavat 15 prosenttia viime vuodesta – tällaisia hakkuita tehtiin viimeksi vuonna 2007”, sanoo tutkija Jussi Leppänen Lukesta.

Kuitupuiden hintojenkin odotetaan nousevan: mäntykuidun 10 prosenttia, kuusikuidun 8 prosenttia ja koivukuidun 7 prosenttia.

Hakkuiden ennakoidaan nousevan tänä vuonna 62 miljoonaan kuutioon, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tukkipuiden hakkuiden ennakoidaan nousevan 15 prosenttia runsaaseen 28 miljoonaan kuutioon. Kuitupuun korjuun ennakoidaan pysyvän viime vuoden tasolla, liki 34 miljoonassa kuutiossa.

Myös puuntuonti kasvaa viime vuodesta. Luke arvioi tuonnin kohoavan 12 miljoonaan kuutioon tänä vuonna. Ensi vuonna tuonnin odotetaan sen sijaan laskevan Venäjän tullien tiukentuessa.

Kartonki ohittaa paperin

Sahatavaramarkkinoilla ollaan menossa kohti suhdannehuippua. Suomen sahatavaratuotannon ennakoidaan nousevan 12 miljoonaan kuutioon tänä vuonna, keskimääräinen vientihinta nousee viidenneksen viimevuotisesta.

Kartongin tuotanto kasvaa tänä vuonna Suomessa 12 prosenttia. Tuotantoa lisää etenkin Oulussa käynnistynyt Stora Enson kraftlainerkone. Sen sijaan paperin tuotanto ja vienti laskevat noin viidenneksellä.

Kartongin tuotanto nousee Suomessa tänä vuonna ensimmäistä kertaa paperia merkittävämmäksi viennin ja tuotannon arvoilla mitattuna.

”Muutos on historiallinen ja johtuu sekä paperituotannon voimakkaasta vähenemisestä että uusista investoinneista kartonkituotantoon”, toteaa tutkija Matleena Kniivilä Lukesta.

Sellun vienti kasvaa viime vuodesta 5 prosenttia, mutta jää vielä vuoden 2019 vientiä pienemmäksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat