Lukelta tulossa palvelu kaavoitusten metsätalousvaikutusten arviointiin

Kaavoituksella voi olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia metsänomistajille ja metsiin perustuville elinkeinoille.

Luonnonvarakeskus kehittää parhaillaan nettipalvelua, jonka avulla voi arvioida kaavoitusten vaikutuksia metsätalouteen. Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa kerrotaan, että metsänomistajat saattavat menettää huomattavia summia rahaa alueiden käytön kaavamerkintöjen ja määräysten takia.

Metsätalousvaikutuksia ei yleensä ole tarkastettu kaavan laatimisen yhteydessä, koska laskennalliset tarkastelut on tehtävä aina tapauskohtaisesti.

Suunnitteilla olevasta palvelusta voi hakea taustatietoa kaavoitusten ja metsän käyttömuotojen yhteensovittamisesta sekä valmiiksi laskettuja arvioita voimassa olevien maakuntakaavojen metsätalousvaikutuksista. Palveluun tulee myös maksullinen osio, josta voi tilata tapauskohtaisia arvioita.

Aiemmin kaavoitusten metsätalousvaikutuksia on ollut vaikea arvioida, koska aineistoja on ollut vaikea saada, eikä sopivia laskentamenetelmiä ole ollut. Digitalisaation ansiosta metsien käyttöön liittyvää tietoa on nyt paremmin saatavilla.

Nettipalvelua kehitetään maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa, joka kestää vuoden 2018 loppuun asti.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat