Luken ennuste – puumarkkinoilla alamäki jatkuu

Tukin kantohinnat putoavat tänä vuonna 3-4 prosenttia, Luonnonvarakeskus arvioi.

Tänä vuonna puumarkkinoilla lasku jatkuu, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreessa suhdanne-ennusteessa arvioidaan. Taustalla on metsäteollisuuden alkuvuoden tuotantoseisokit ja koronapandemia, jotka vähentävät metsäteollisuuden tuotantomääriä. Lasku on pienintä kartongilla (-1  prosenttia), sellulla ja sahatavaralla vähän suurempaa (-7 ja -9 prosenttia) ja eniten kärsii painopaperin tuotanto (-15 prosenttia).

Teollisuuspuun hakkuiden ennakoidaan putoavan 57 miljoonaan kuutioon, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Näin ollen alamäki saa jatkoa, sillä viime vuonna laskua vuoteen 2018 verrattuna tuli 9 prosenttia.

Lasku tuntuu isommin yksityismetsissä. Luken arvion mukaan sieltä korjataan puuta teollisuuden käyttöön tänä vuonna 46 miljoonaa kuutiota, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Valtion ja yhtiöiden metsissä hakkuumäärä pysyy sen sijaanviimevuotisella tasolla.

Tukkien hakkuiden ennakoidaan laskevan 10 prosenttia tänä vuonna runsaaseen 23 miljoonaan kuutioon. Kuitupuulle olisi enemmän kysyntää, mutta koska kuitua voidaan hakata vain rajallisesti ilman että samalla tulisi tukkia, laskee kuitupuun korjuu niin ikään 10 prosenttia 33 miljoonaan kuutioon.

Hintojen lasku loiventuu

Kuusitukin keskikantohinnan ennakoidaan laskevan kuusisahatavaran hinnanlaskun perässä 3 prosenttia viimevuotisesta. Viime vuonna pudotusta tuli 7 prosenttia, joten lasku on nyt hieman loivempaa. Mäntytukin kantohinta putoaa 4 prosenttia ja koivutukin 2 prosenttia.

Kuitupuista mänty ja koivu laskevat hieman, mutta kuusikuidun hinnalle povataan pientä nousua. Kuitupuiden parempi hintakehitys selittyy sillä, että kuidulla on kysyntää sellun ja kartongin valmistuksessa ja toisaalta sahahakkeen tarjonta laskee.

Raakapuuntuonnin arvellaan kasvavan tänä vuonna. Kasvua selittää tärkeimmän tuontimaan, Venäjän, taloudelliset pulmat. Öljytulot ovat romahtaneet, rupla heikentynyt ja tuontipuun hinta laskenut. Tammi-maaliskuussa tuonti Suomeen kasvoi 6 prosenttia ja keskihinta oli 6 prosenttia vuodentakaista pienempi. Luke odottaa tuonnin nousevan tänä vuonna lähes 10 prosenttia 12 miljoonaan kuutioon.

Sää talven suurin pulma

Puukauppa on vähentynyt alkuvuonna selvästi. Tammi-huhtikuussa kauppa kutistui neljänneksellä vuodentakaisesta. Lasku oli männyllä suurinta, 28 prosenttia (tukki ja kuitu yhteensä). Kuusella ja koivulla pudotus jäi viidennekseen.

Puumarkkinoilla riittikin alkuvuonna haasteita. Kun lakoista ja työsuluista päästiin eroon, alkoi korona-aika. Suurin pulma oli kuitenkin sää. Talvileimikoita ei lämpimän talven takia päästy korjaamaan, ja hakkuut suunnattiin kesä- ja kelirikkoleimikoihin. Viime kuukausina kauppaa on käyty korvaavien leimikoiden saamiseksi, mikä on kohottanut hintoja.

Miten elpyminen käynnistyy?

Metsäteollisuus on selvinnyt koronapandemiasta toistaiseksi kohtuullisen hyvin, Luke arvioi. Painopaperien kysyntä on tosin laskenut voimakkaasti, mutta joidenkin tuotteiden kysyntä on toisaalta kasvanut.

Olennaista on keskeisten vientialueiden elpyminen. Puutuoteteollisuuden osalta Kiinassa elpyminen on jo alkanut, Pohjois-Afrikan maissa elpyminen voi sen sijaan kestää pidempään.

Sellun, paperin ja kartongin kysyntä riippuu etenkin Saksan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen elpymisestä.

Puukauppa Puukauppa