WWF palkitsee arvometsien kartoittajat

Kartoittajat hakevat arvokohteita lähinnä valtion ja metsäyhtiöiden mailta.

Ympäristöjärjestö WWF on myöntänyt tämän vuoden Panda-palkinnon hankkeelle, jossa kartoitetaan luonnoltaan arvokkaita metsiä. Palkinnon arvo on 20 000 euroa.

Kartoitushankkeessa keskitytään lähinnä valtion ja suurten metsäyhtiöiden metsiin, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Siellä arvioidaan vielä olevan jäljellä koskematonta metsää.

Kartoitettavat metsät valitaan ja niitä tarkastellaan etukäteen avoimen tiedon, kuten ilmakuvien, karttojen ja puuston ikätietojen, perusteella. Maastokäynneillä tarkastellaan esimerkiksi sitä, mitä lajistoa metsässä esiintyy.

Hankkeen tavoitteena on löytää luonnoltaan arvokkaita metsiä, mutta myös osoittaa, miten paljon arvokkaita metsiä on edelleen hakkuiden piirissä. Toiveissa on, että tuhansia hehtaareita saataisiin siirrettyä metsätalouden ulkopuolelle.

”Sekä valtion että metsäteollisuuden tulisi panostaa merkittävästi tämän ongelman ratkaisemiseen. Näin suomalainen metsätalous olisi aidosti ekologisesti kestävää”, hankekoordinaattori Ari Aalto sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat