Luonnonsuojeluliitto vaatii linnuille pesintärauhaa, hakkuita rajoitettava touko-kesäkuussa

Liiton mukaan nykyinen lain tulkinta ei ole kestävällä pohjalla.

Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistää tänään Pesärauhaa-kampanjan. Siinä liitto vaatii, että metsähakkuut tehdään muulloin kuin lintujen tärkeimpänä pesimäaikana touko-kesäkuussa. Lisäksi hakkuita tulisi rajoittaa huhti- ja heinäkuussakin: esimerkiksi tuolloin niitä ei saisi tehdä lintujen tiheästi asuttamissa rehevissä metsissä eikä soiden reunametsissä.

Lintujen pesinnän tahallinen häirintä on kielletty luonnonsuojelulailla. Metsähakkuita ei toistaiseksi ole kuitenkaan tulkittu tahalliseksi häirinnäksi. Luonnonsuojeluliiton mukaan tulkinta ei ole kestävällä pohjalla.

Kampanjan sivustolla voi allekirjoittaa vetoomuksen, jossa vaaditaan kesähakkuiden rajoittamista. Vetoomus luovutetaan ympäristöministeriölle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat