Metsänhoitoyhdistykset: Paras kysyntä kesäkorjuuseen soveltuvilla harvennuksilla

Sahatavaran heikko kysyntä heijastuu yhdistysten mukaan tukkien kysyntään.

Puumarkkinoiden kehitys jatkuu muuttumattomana, metsänhoitoyhdistysten kesäkuun puumarkkinakatsauksessa todetaan. Yhdistysten arvion mukaan parhaiten kysyntää on tällä hetkellä kesäkorjuuseen soveltuvilla harvennusleimikoilla. Sahatavaran heikko markkinatilanne taas näkyy tukin kysynnässä.

Markkinatilanne kuitenkin vaihtelee maan eri osien ja ostajien välillä. Metsänomistaja voi tarkistaa paikallisen puukauppatilanteen omasta yhdistyksestään.

Ostomäärien lasku jatkuu. Kesäkuun alkuun ostot yksityismetsistä ovat pudonneet 16 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Tarkkaile varttuneita kuusikoita

Yhdistykset muistuttavat myös metsätuhojen uhasta. Alkukesä on ollut poikkeuksellisen lämmin, niinpä hyönteis- ja myrskytuhojen uhka on kasvanut. Erityisen huolellisesti kannattaa tarkkailla varttuneita kuusikoita.

Hyönteistuhojen varalta paras varautumiskeino on oikea-aikainen metsänhoito. Myrskytuhoihin kannattaa varautua kattavalla metsävakuutuksella.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat