Luonnonvarakeskus julkaisi uuden verkkopalvelun – tarjolla kunta- ja maakuntatason metsätietoja

Uusi palvelu parantaa tietojen käytettävyyttä.

Luonnonvarakeskus on avannut uuden palvelun, jonka avulla voi hakea tietoa Suomen metsien tilasta ja metsävaroista kunta- ja maakuntatasolla. Verkkopalvelu perustuu valtakunnan metsien inventointiin ja kaukokartoitusaineistoihin.

Inventointitulokset ovat olleet aiemminkin julkisesti saatavilla Luken tilastopalvelussa (stat.luke.fi/metsavarat) ja julkaisuissa. Nyt julkaistu palvelu lisää kuitenkin tiedon käytettävyyttä.

”Palvelussa tiedon käyttäjä voi itse laskea tarvitsemansa tiedot valitsemalleen alueelle kuten maakunnalle”, kertoo tutkija Pekka Hyvönen Lukesta.

Käyttäjä voi valita palvelussa haluamansa tulosmuuttujan (kuten pinta-ala tai puuston tilavuus) ja luokat, joissa tulokset lasketaan (esimerkiksi omistajaryhmä tai puulaji). Palvelu tuottaa tuloksista taulukon, jota käyttäjä voi vielä muotoilla.

Uudessa laskentapalvelussa kuntatulokset lasketaan monilähdeinventoinnin tuottamia tietoja hyödyntäen kuten aiemminkin. Laskennassa sovelletaan kuitenkin niin sanottua jälkiositusmenetelmää, joka mahdollistaa tulosten luotettavuuden arvioinnin.

Uusi VMI Laskentapalvelu on toistaiseksi vielä kehitysvaiheessa, joten se voi olla aika ajoin poissa päältä, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan. Palvelun käyttö on maksutonta, mutta edellyttää kirjautumista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Blogit ja Kolumnit

Kuvat