Luonto köyhtyy nyt vauhdilla – miljoona lajia uhkaa hävitä

Kansainvälisen luontopaneelin mukaan nykyiset toimet eivät riitä kehityksen pysäyttämiseen.

Luonnon monimuotoisuuden ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden hävittäminen on nyt ennennäkemättömän nopeaa, tuoreessa Global Assesment -raportissa todetaan. Hallitusten välisen luontopaneelin (IPBES) hyväksymän raportin mukaan maailmanlaajuisesti yhteensä noin miljoona eläin- ja kasvilajia uhkaa kuolla sukupuuttoon, monet jo seuraavina vuosikymmeninä. Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa.

Raportti tarkastelee luonnon tilassa tapahtuneita muutoksia viimeisen viidenkymmenen vuoden ajalta. Se osoittaa, että luonnon köyhtyminen vaikuttaa laajasti ihmisiin ja yhteiskuntiin. Köyhtyminen uhkaa muun muassa ruoantuotantoa: esimerkiksi pölyttäjien kato aiheuttaa viljelysadoille maailmanlaajuisesti vuosittain jopa 577 miljardin dollarin riskit.

Suurimmat syyt luonnon köyhtymiseen ovat muutokset maa- ja merialueiden käytössä sekä eläinten ja kasvien liiallinen hyödyntäminen esimerkiksi ylikalastamalla. Myös ilmastonmuutos, saasteet ja vieraslajit vaikuttavat.

Raportin mukaan luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää ainoastaan tekemällä ympäristön tilaa tukevia järjestelmätason muutoksia. Nykyiset toimet tai asteittainen muutos kohti kestävämpää tuotantoa ja kulutusta eivät riitä.

IPBES on riippumaton hallitustenvälinen tieteen ja politiikan rajapinnalla toimiva kansainvälinen elin. Sen jäsenyys on avoin YK:n jäsenvaltioille. Tällä hetkellä jäseniä on Suomi mukaan luettuna 132.

MTK: Monimuotoisuuden turvaamiseen lisää tukea

MTK jakaa huolen luonnon köyhtymisestä mutta muistuttaa, että Suomessa tilanne ollaan saamassa haltuun metsissä ja maatalousympäristöissä.

”Viimeisimmät kansalliset luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta kertovat raportit osoittavat, että metsissä ja maatalousympäristöissä tehdyt suojelu- ja luonnonhoitotoimet ovat olleet vaikuttavia luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Positiiviset signaalit osoittavat tehdyn työn merkityksen ja kannustavat jatkamaan toiminnan kehittämistä”, kertoo MTK:n lakimies Anna-Rosa Asikainen.

Järjestöstä korostetaan, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Niinpä metsänomistajien ja maataloustuottajien vapaaehtoisuuteen perustuvia, monimuotoisuutta turvaavia toimia on tuettava riittävällä yhteiskunnan rahoituksella.

MTK on ehdottanut Metso-ohjelman muuttamista pysyväksi ja sen rahoituksen nostamista 40 miljoonaan euroon vuodessa. Lisäksi järjestö esittää suoluonnon turvaamiseen Metson tapaista, vapaaehtoisuuteen ja täyteen korvaukseen perustuvaa ohjelmaa. Perinnebiotooppien hoitoon tarvitaan tasoltaan riittävä ja ehdoiltaan houkutteleva maatalouden tukijärjestelmä.

Lisätty MTK:n osuus klo 15.33.

Kommentit (1)

  1. Kaikki tämähän johtuu vain yhden lajin valtavasta lisääntymisestä, eli ihmismäärän kasvusta! Milloin siihen aiotaan
    tosissaan puuttua? No tämä kaikki on evoluutiota joka alkaa kohta säädellä myös ihmisten lisääntymistä.

Luonto Luonto

Kuvat