Luonnonvarakeskus keskittää toimintaa ja kohdistaa tutkimusta

Toimenpiteillä on vaikutusta vajaaseen sataan työntekijään, joille tarjotaan korvaavia tehtäviä.

Luonnonvarakeskus (Luke) keskittää toimintaansa ja  suuntaa tutkimusta uudestaan vastaamaan luonnonvara-alan haasteisiin.

Tehdyn päätöksen mukaan Parkanon toimipaikka on suunniteltu lakkautettavaksi. Päätöstä lakkauttamisen ajankohdasta ei vielä ole.

Toimenpiteillä on vaikutusta vajaaseen sataan työntekijään. Heille on tarjolla korvaavia työtehtäviä muista tutkimusprojekteista tai viranomais- ja asiantuntijatehtävistä. Kaikki Luken käynnissä olevat projektit viedään loppuun suunnitellusti.

Luke suuntaa jatkossa tutkimustaan neljään tavoitteeseen: kehittämään alkutuotannon kannattavuutta, biotalouden sopeutumiskykyä, hiilineutraalia alkutuotantoa sekä resurssitehokkaita tuotantojärjestelmiä ja suljettuja ravinnekiertoja.

”Luonnonvara-alan haasteet ovat kasvaneet. Ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen sekä kestävän ja kannattavan alkutuotannon kehittäminen vaativat entistä vaikuttavampia ratkaisuja”, Luke perustelee tiedotteessa.

Luken viranomaistoiminnot, kuten luonnonvarojen seurannat, geenivarojen säilytys, riista- ja kalakanta-arviot sekä viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot, säilyvät ennallaan.

Korjattu karsittavat toimipaikat, ainoastaan Parkano ollaan lakkauttamassa, 19.9. klo 14.19

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut