Luonnonvarakeskus: Pienriistasta kelpo saalis viime vuonna

Etenkin metsäkanalintuja saatiin saaliiksi edellisvuotta runsaammin. Vesilintusaalis jäi kuitenkin hieman pienemmäksi kuin aiempina vuosina.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Suomessa noin 202 000 metsästäjää kävi viime vuonna metsällä. Heistä runsas 80 prosenttia metsästi pienriistaa ja 60 prosenttia hirvieläimiä.

”Pienriistaa pyytäneistä noin 125 000 metsästäjää sai saalista. Tällä vuosikymmenellä noin 75 prosenttia pienriistanmetsästäjistä on saanut saalista vuosittain. Vuosi 2017 oli poikkeuksellinen ja saalista sai vain kaksi kolmesta pienriistanmetsästäjästä. Viime vuonna tilanne palautui ennalleen”, kertoo tutkija Leena Forsman Lukesta.

Metsäkanalintusaalis kasvoi

Vuoden 2018 metsäkanalintusaalis kaksinkertaistui vuodesta 2017, joka oli lintukannoiltaan ja saalismäärältään poikkeuksellisen heikko.

”Kolmiolaskennat kesällä 2018 osoittivat lintukantojen kasvaneen, ja monilla alueilla sallittiin pitempi metsästyskausi. Ennen muuta nämä tekijät lisäsivät metsäkanalinnustusta ja -linnustajia edellisvuodesta”, kertoo erikoistutkija Jani Pellikka Lukesta.

Esimerkiksi teerisaalis jäi kuitenkin viime vuonna 88 000 yksilöön, kun se 2010-luvun parhaina vuosina on ollut yli 200 000 yksilöä.

Vesilintusaaliin määrä on vuosi vuodelta vähentynyt vuodesta 2013 ja oli viime vuonna 2000-luvun pienin. Myös pyytäjien määrä on vähentynyt vuosikymmenen alusta lähes kolmanneksen. Eniten saaliiksi saatiin sinisorsia (157 600) ja toiseksi eniten taveja (80 500). Kolmanneksi yleisin saalislaji oli telkkä (28 000).

Sepelkyyhky ja supikoira pyydetyimmät lajit

Pienpetoja saatiin viime vuonna saaliiksi hieman edellisvuotta enemmän. Pienriistanisäkkäistä eniten saatiin saaliiksi supikoiria (180 600), ja toiseksi eniten metsäjäniksiä (86 000).

Kaikista riistalajeista sepelkyyhkysaalis oli suurin (263 600). Niitä sai saaliiksi vajaa 30 000 metsästäjää.

Luken metsästystilasto perustuu tilastovuonna riistanhoitomaksun suorittaneille metsästäjille lähetettyyn kyselyyn. Vuotta 2018 koskeva tilasto laadittiin 7 500 metsästäjälle postitse lähetetyn kyselyn vastausten perusteella. Kysely lähetettiin alkuvuodesta 2019 ja siihen vastasi noin puolet kyselyn saaneista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset