Maaliskuun hakkuumäärä selvästi viime vuotta pienempi

Pitemmän ajan keskiarvoon verrattuna tukkipuun hakkuut olivat suuremmat, kuitupuun pienemmät.

Maaliskuussa hakattiin puuta teollisuuden käyttöön 6,7 miljoonaa kuutiometriä, Luonnonvarakeskuksen tilasto osoittaa.

Hakkuumäärä oli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja prosentin vähemmän kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin.

Tukkipuuta hakattiin 2,9 ja kuitupuuta 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Edellisen viiden vuoden keskiarvoon verrattuna tukkipuun hakkuumäärä oli 14 prosenttia suurempi ja kuitupuun hakkuumäärä kymmenen prosenttia pienempi.

Yksityismetsistä korjattiin teollisuuspuuta 5,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja valtionmetsien hakkuumäärä oli 0,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 17 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Energiapuuta korjattiin 622 000 kuutiometriä, josta 497 000 kuutiometriä oli karsittua rankaa ja kokopuuta.

Tammi-maaliskuussa teollisuuspuuta oli hakattu yhteensä 18,3 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli viisi prosenttia sekä vuodentakaista että edeltävän viisivuotisjakson hakkuiden keskiarvoa pienempi. Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuuta oli hakattu kuusi prosenttia enemmän ja kuitupuuta yhdeksän prosenttia vähemmän.

Puukauppa Puukauppa