Mäntyjen neulasia ruskettava punavyökariste yleistynyt Suomessa

Luonnonvarakeskuksen metsätuhoraportin mukaan myös mäntyjuurikäävän aiheuttama tyvitervastauti on levinnyt uusille alueille.

Punavyökaristeen vaurioittamia männyn neulasia. Kuva: Martti Vuorinen, Luonnonvarakeskus

Mäntyjä vaivaava punavyökariste-niminen sienitauti on yleistynyt Suomessa entisestään, selviää Luonnonvarakeskuksen vuoden 2016 metsätuhoraportista. Kainuussa, Suomenselän alueella, Itä-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on havaittu laajamittaista neulasten ruskettumista. Tautia esiintyy laajasti myös Itä-Lapissa ja eteläisessä Lapissa.

Viime kesänä punavyökaristetta esiintyi ensimmäistä kertaa 1–5-vuotiaissa kylvötaimikoissa. Tauti sairastutti lähes kaikki talvehtineet neulaset. Taimet eivät kuitenkaan kuolleet, koska ne kykenivät jatkamaan kasvua silmuistaan.

Punavyökariste leviää kaikenikäisiin puihin. Kokonaan ruskettuneet neulaset karisevat yleensä pois, mutta osa neulasista voi pysyä kiinni jopa useamman kasvukauden ajan.

Punavyökaristeen itiöitä syntyy ja leviää koko kasvukauden ajan, jos sääolosuhteet ovat tarpeeksi kosteat.

Tyvitervastautia turvemaiden männiköissä

Männynjuurikäävän aiheuttamaa tyvitervastautia on havaittu ensimmäistä kertaa myös turvemaiden männiköissä. Tautia tavattiin Keski-Suomessa Multialla, Satakunnassa Eurassa ja Eurajoela sekä Varsinais-Suomessa Pöytyän Yläneellä.

Tauti on voinut tarttua kesäaikaisessa taimikonhoidossa tai hakkuiden jälkeen kantojen kautta. Myös kaivuiden tai korjuun aikana vaurioituneet juuristot ovat voineet saada tartunnan.

Laki velvoittaa torjumaan juurikääpää turvemaiden kuusikoissa. Turvemaan männiköiltä sitä taas ei ole tarvinnut torjua.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut

Kuvat