Metka-tukien käsittely viivästyy, menossa taimikon ja nuoren metsän hoito sekä kulotus

Muiden tukien hakemusten käsittely alkaa vaiheittain kesän ja syksyn aikana.

Metsätalouden uuden kannustejärjestelmän Metkan tukia on voinut hakea maaliskuun alusta Suomen metsäkeskuksesta. Metsätietuen, suometsän hoidon tuen, ympäristötuen ja luonnonhoidon tuen hakemusten käsittely alkaa kuitenkin tietojärjestelmän viivästymisen takia myöhemmin kuin oli arvioitu.

Maaliskuusta alkaen Metsäkeskus on käsitellyt taimikon ja nuoren metsän hoidon, terveyslannoituksen ja kulotuksen tukihakemuksia. Muiden tukien hakemusten käsittely alkaa vaiheittain kesän ja syksyn aikana.

Metsätietuen hakemusten käsittely alkaa aikaisintaan kesä-heinäkuussa. Suometsän hoidon suunnittelun aloittamiseen liittyvien päätösten käsittely alkaa aikaisintaan heinä-elokuussa.

Ympäristötukihakemusten käsittely alkaa aikaisintaan syyskuussa ja luonnonhoidon aikaisintaan lokakuussa.

Taimikon ja nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukihakemukset käsitellään alle kuukaudessa. Sähköisesti saapuneet hakemukset käsitellään nopeammin kuin lomakkeilla saapuneet hakemukset.

Lisäksi yksittäisiä tukipäätöksiä on tehty myös kulotustuesta. Kulotustuen hakemuksia on käsitelty Metsäkeskuksessa manuaalisesti, jotta metsänomistajat saisivat tukipäätöksiä ennen kevään kulotuskauden alkua.

Metsäkeskus alkaa käsitellä terveyslannoitusten toteutusilmoituksia kesäkuussa.

”Toteutusilmoitukset kannattaa tehdä ensisijaisesti Metsään.fi-palvelussa, koska se nopeuttaa ilmoitusten käsittelyä ja tukien maksua”, sanoo metsäjohtaja Anna Rakemaa Metsäkeskuksesta.

Metsäteiden rakentamisen ja perusparannusten, kulotuksen ja luonnonhoitohankkeiden toteutusilmoitusten käsittely alkaa aikaisintaan marras-joulukuussa. Metsäkeskus maksaa tuen toteutusilmoituksen käsittelyn jälkeen, eli näiden tukien maksuja voi odottaa vasta loppuvuodesta alkaen.

Kemeratöiden toteutusilmoituksia käsitellään ja tukia maksetaan jatkuvasti ympäri vuoden.

Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa voi hakea tukea taimikon ja nuoren metsän hoitoon sekä terveyslannoitukseen.

”Suosittelemme, että näitä tukia haettaisiin ensisijaisesti Metsään.fi-palvelun kautta. Muiden metsätalouden tukien hakumahdollisuuksia tulee Metsään.fi-palveluun myöhemmin”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Metsäkeskuksesta.

Muita metsätalouden tukia voi hakea lomakkeilla, jotka ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat